Missie en visie

Ondanks het huidige accent op de cognitieve ontwikkeling en het toets gedreven onderwijs, gelooft Groeipad in het belang van een brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen onderzoeken vanuit hun intrinsieke motivatie de wereld om hen heen om deze te begrijpen.

een brede ontwikkeling van kinderen

Groeipad biedt begeleiding aan die zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen volgens de principes van de Montessorimethode. Om ieder kind de kans te geven zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past en binnen zijn/haar mogelijkheden ligt, willen wij kinderen de mogelijkheid bieden om te leren via zijn/haar voorkeursleerstijl (auditief, visueel of handelend).

De doorgaande lijn in relatie tot het pedagogische klimaat

De sfeer binnen Groeipad is warm, open, respectvol en geborgen. Begeleiders voelen zich zeer betrokken bij de kinderen. Het feit dat kinderen zich op hun gemak en 'thuis' voelen is een sterk punt bij Groeipad. Het goed in je vel zitten is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan de sfeer en de leeromgeving. Via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces (de doorgaande lijn) kunnen de kinderen die kennis en vaardigheden opdoen die zij nodig hebben om een zelfstandig, verantwoordelijk, sociaal en kritisch denkend mens te worden.

Dit leerproces geven wij vorm door onze manier van begeleiden. We geven steun waar dat nodig is en met de voorbereide leeromgeving en de materialen worden de kinderen uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Zelfstandigheid bevorderen staat daarbij voorop. `Help mij het zelf te doen` is één van de belangrijkste uitgangspunten van Maria Montessori.

In de dagelijkse praktijk

Groeipad wil de leerlingbegeleiding laten aansluiten bij de belangstelling van kinderen voor de wereld om hen heen. Aandacht, verwondering en verbeeldingskracht spelen hierbij een belangrijke rol. Concreet betekent dit, dat er in voor elk kind materialen aanwezig zijn die tegemoet komen aan de gevoelige perioden. Onze kinderen krijgen een bepaalde mate van vrijheid waarbinnen zij mogen leren naar aanleg, tempo en belangstelling. Hierbij is het nodig, dat zij een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen. Bij het "leren leren" heeft uw kind onze begeleiding nodig.

Gevoelige perioden

Het pedagogische uitgangspunt van Maria Montessori is aansluiting te zoeken bij de ´gevoelige perioden´ van het kind. Dit zijn perioden waarin een kind veel belangstelling heeft voor een bepaald leergebied. In zo´n periode neemt het kind de kennis van dat gebied beter op. Alle kinderen maken deze perioden door, maar niet allemaal op dezelfde leeftijd. Door goed naar het kind te kijken kunnen ouders en begeleiders ontdekken voor welke kennis en vaardigheid het kind gevoelig is en daar zoveel mogelijk op inspelen.

Vrijheid in gebondenheid

Bij Groeipad vinden we een zekere mate van vrijheid in werkkeuze belangrijk. Het is de taak van de begeleider om het kind te stimuleren en aan te moedigen het niveau te bereiken wat voor hem/haar haalbaar is. Observeren is hierbij heel belangrijk.

De begeleiders houden de vorderingen bij op een werkoverzicht. 

Als het gaat om leervoorwaarden kan het zo zijn dat voor het ene kind een rustig plekje nodig is en het andere kind in een groepje goed functioneert. Samenwerken vinden wij belangrijk. Daarom is het bij Groeipad eveneens mogelijk om eveneens in duo's te werken zodat kinderen ook van elkaar kunnen leren.

Een van de mooiste uitspraken van Maria Montessori luidt: "Als je te veel kritiek hebt op een kind, zal hij leren oordelen. Als je het kind regelmatig complimenteert, zal hij leren waarderen." Het is een zeer heldere erkenning die ons in staat stelt in te zien dat, uiteindelijk, het kind zal weerspiegelen wat de volwassene hem te bieden heeft.

De montessorimethode is een van de meest heldere en intelligente methodes in de hele pedagogiek. De impact ervan is niet te overzien. Bijna een eeuw nadat de methode in het leven werd geroepen, is de invloed ervan nog altijd onveranderd. En zo blijft het, omdat het de vrucht is van diepe gevoeligheid en overweldigende helderheid.

Maria Montessori verwoordt in dit laatste citaat perfect waar Groeipad voor staat : We zullen samen het levenspad bewandelen, want alles maakt deel uit van eenzelfde universum en is verbonden met elkaar zodat dit alles een geheel vormt.

Dit is dan ook de missie van Groeipad : Samen met uw kind op pad gaan om uw kind hogerop te tillen, te ondersteunen en wegwijs te maken in wat belangrijk is.