Missie en visie

Ondanks het huidige accent op de cognitieve ontwikkeling en het toets gedreven onderwijs, gelooft Groeipad in het belang van een brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen onderzoeken vanuit hun intrinsieke motivatie de wereld om hen heen om deze te begrijpen. Om ieder kind de kans te geven zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past en die binnen zijn/haar mogelijkheden ligt, willen wij kinderen de mogelijkheid bieden om te leren via zijn/haar voorkeursleerstijl (auditief, visueel of handelend).

De sfeer binnen Groeipad is warm, open, respectvol en geborgen. Het feit dat kinderen zich op hun gemak en 'thuis' voelen is een sterk punt bij Groeipad.  Het goed in je vel zitten is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.

Dit is dan ook de missie van Groeipad : Samen met uw kind op pad gaan om uw kind hogerop te tillen, te ondersteunen en wegwijs te maken in wat belangrijk is.