Bijlessen & Coaching

Kinderen komen op school al te vaak in een doolhof terecht waar ze op eigen houtje de weg niet door vinden. 

Soms volstaat (ondanks alle inspanningen) de ondersteuning binnen de school niet, hebben ouders door beroepsbezigheden minder tijd om zich naast hun job nog thuis te focussen op het huiswerk of de schoolse problematieken van hun kind.

Hier kan de externe hulp van Groeipad een oplossing bieden.

Groeipad focust zich op kleuters en kinderen uit het basisonderwijs voor een begeleiding op alle vlakken.

Voor leerlingen uit het secundair onderwijs focussen wij ons op studiemethode.


Groeipad reikt jouw kind de hand ...


Groeipad zorgt voor persoonlijke begeleiding :

Gedaan met lessen in grote groepen. Bij ons draait het allemaal om de één-op-één relatie tussen jouw kind en de begeleider. 

Vooraf wordt een intakegesprek georganiseerd zodat er in samenspraak met de ouders en het kind duidelijke doelstellingen kunnen geformuleerd worden. Deze doelstellingen worden op een kindvriendelijke doch professionele manier nagestreefd. Indien wenselijk kan ons team ook contact opnemen met de school van uw kind om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek. Uiteraard kan dit enkel mits uw toestemming.

Een 'goed gevoel' primeert bij Groeipad. 

We gaan dus samen met het kind en de ouders op pad om problemen om te buigen naar kansen en/of oplossingen.


Groeipad schept zelfvertrouwen :

Dankzij de extra ondersteuning bij Groeipad zit jouw kind met meer zelfvertrouwen in de klas. 

En laat dat nu de belangrijkste factor van goede studieresultaten zijn !

Groeipad zorgt voor rust :

Tegenvallende studieresultaten kunnen nogal wat druk teweeg brengen in een gezin en bij kinderen.

Wij helpen zodat het evenwicht thuis en in de klas zich kan herstellen


Groeipad focust op studieplanning en methode :

Groeipad focust op vakinhoudelijke kennis, zoveel is zeker. Maar wist je dat er tegelijk ook gesleuteld wordt aan de studiemethode van jouw kind ? 

Door de extra ondersteuning, gaat jouw kind daar net heel bewust mee aan de slag. Leren plannen, samenvatten, mindmaps maken, ... maakt deel uit van de ondersteuning.


Groeipad daagt jouw kind uit ...


Dikwijls wordt er gefocust op kinderen met een probleem en worden sterke leerlingen wat vergeten waardoor er schoolmoeheid kan ontstaan. 

Ook voor kinderen die op zoek zijn naar net dat beetje extra uitdaging kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind niet schoolmoe wordt.


Op regelmatige basis wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind. Zo krijgt u een duidelijk beeld waaraan Groeipad werkt. Transparantie m.b.t. onze aanpak dragen we hoog in het vaandel.

Door de één op één aanpak van Groeipad is tijdig een plaatsje boeken aangeraden. Boekingen gebeuren via het online formulier dat u terugvindt op de pagina 'contact en boekingen'.