Bijlessen & Coaching

Kinderen komen op school al te vaak in een doolhof terecht waar ze op eigen houtje de weg niet door vinden. 

Soms volstaat (ondanks alle inspanningen) de ondersteuning binnen de school niet, hebben ouders door beroepsbezigheden minder tijd om zich naast hun job nog thuis te focussen op het huiswerk of de schoolse problematieken van hun kind.

Hier kan de externe hulp van Groeipad een oplossing bieden.

Groeipad focust zich op kleuters en kinderen uit het basisonderwijs voor een begeleiding op alle vlakken.


Groeipad reikt jouw kind de hand ...


Groeipad zorgt voor persoonlijke begeleiding :

Gedaan met lessen in grote groepen. Bij ons draait het allemaal om de één-op-één relatie tussen jouw kind en de begeleider. 

Vooraf wordt een intakegesprek georganiseerd zodat er in samenspraak met de ouders en het kind duidelijke doelstellingen kunnen geformuleerd worden. Deze doelstellingen worden op een kindvriendelijke doch professionele manier nagestreefd. 

Een 'goed gevoel' primeert bij Groeipad. 

We gaan dus samen met het kind en de ouders op pad om problemen om te buigen naar kansen en/of oplossingen.


Groeipad schept zelfvertrouwen :

Dankzij de extra ondersteuning bij Groeipad zit jouw kind met meer zelfvertrouwen in de klas. 

En laat dat nu de belangrijkste factor van goede studieresultaten zijn !

Groeipad zorgt voor rust :

Tegenvallende studieresultaten kunnen nogal wat druk teweeg brengen in een gezin en bij kinderen.

Wij helpen zodat het evenwicht thuis en in de klas zich kan herstellen